RIASEC Modeli

Kariyerinizi planlarken; ilgilerinizi, kişilik tiplerinizi, değerlerinizi, beklentilerinizi ve iş dünyasını değerlendirerek uygun meslek seçimi tercihleri yapmak çok önemlidir. Planlamanın ilk adımı, kendinizi tanıyarak güçlü özelliklerinizi keşfetmektir. Böylece güçlü özelliklerinize mesleki alanları belirleyebilirsiniz. Kariyer Envanteri size bu konuda yardımcı olacaktır. Bu raporu bir kariyer danışmanı ya da rehber öğretmen ile birlikte değerlendirirseniz sizin için daha yararlı olacaktır.

Kariyer Envanteri' ni tamamlamak ve kariyeriniz için kullanabileceğiniz sonuçlarını almak için lütfen tıklayınız.

Kariyer alanlarını belirlemede pek çok test tarafından kullanılan bu model Amerikalı bilim adamı Dr. John Holland tarafından geliştirilmiştir. Model, kariyer tercihleri ile bireylerin kişilik özelliklerini ilişkilendirmekte ve buna bağlı olarak altı kariyer eğilimi tanımlamaktadır. Bu eğilimler aşağıda kısaca tanımlanmıştır.

  • Gerçekçi Eğilim (R): Pratik, fiziksel ve somut etkinliklerden hoşlanır. Gerçekçi kişiler, belli seviyelerde el becerisi, koordinasyon, bağımsız iş yapabilme ve somut düşünce gerektiren kariyer alanlarına yönelme eğilimindedirler.
  • Araştırmacı Eğilim (I): Araştırma, gözlem, analiz etme, belirsizlikleri inceleme ve problem çözmekten hoşlanır. Karar vermeden önce veri toplamak ve analiz etmek isterler. Araştırmacı kişiler, bağımsız çalışabilecekleri ve karmaşık problemleri özgün yaklaşımlarla çözme becerisinin önemli olduğu kariyer alanlarına yönelme eğilimindedirler.
  • Sanatsal Eğilim (A): Renk, şekil, ses ve hislere karşı duyarlıdırlar. Kendilerini düşünce ve kavramlar aracılığıyla (sinema, yazı, müzik, tiyatro vb.) ifade edebilirler, rahat ve kuralları esnek çalışma ortamlarını tercih ederler. Sanatsal kişiler, özgün, yenilikçi, yaratıcı olabilecekleri kariyer alanlarına yönelme eğilimindedirler.
  • Sosyal Eğilim (S): Sabırlı, neşeli ve arkadaş canlısıdırlar. İletişim becerilerini kullanarak problemleri çözmeye çalışırlar. Karşısındakini dinlemek, anlamak ve onların gelişimine katkıda bulunmak sosyal eğilim bireyleri için önemlidir. İnsanlara yardım edip destek olabilecekleri kariyer alanlarına yönelme eğilimindedirler
  • Girişimci Eğilim (E): Uğraştıkları işlerde ya da karşılaştıkları problemleri çözerken risk almaktan çekinmezler. Hevesli, enerjik, yenilikçi, iddialı ve kendine güvenen kişilerdir. İkna etme, pazarlama, etkileme ve finansal/politik çıkar sağlamaya dönük iş ortamlarını tercih ederler. Liderlik gerektiren kariyer alanlarına yatkındırlar.
  • Düzenli Eğilim (C): Planlı, detaylı ve dikkat gerektiren işlerden hoşlanırlar. Problemleri bir takım kuralları ve yöntemleri takip ederek çözmek isterler. Kurallara dikkat etmek düzenli eğilime sahip bireyler için ön plandadır. Görev odaklıdırlar ve genellikle başkalarının verdiği/tanımladığı işleri yapmayı tercih edebilmektedirler. Veri analizi, matematik, kodlama ve finans gibi konuları içeren kariyer alanlarına yönelme eğilimindedirler.